THÔNG BÁO

Vai Trò Của Hiến Pháp VC * Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật Feb 17th, 2013

 

Tuần Lễ Thứ 246

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)

10:00pm - 1:00am (NewYork)

10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

 

Chủ Ðề Sinh Hoạt

Vai Trò Của Hiến Pháp Cộng Sản 
Trong Ý Thức Hệ Chuyên Chính Mác-Lê

TS Lê Minh Nguyên

 

Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

 

Quý Bậc Trưởng Thượng Chúc Tết Ðồng Bào Quốc Nội (Kỳ 2)

 

 

 

Trân trọng kính mời,

 

Lạc Việt

 

 

Mai Vàng Rộ Nở - Ðất Nước Chuyển Mình

 

 

Ðộc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên, độc dụng công lực !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 165 (15-02-2013)

 

            Hiến pháp đúng nghĩa của mọi nước dân chủ văn minh là một «khế ước xã hội » (nguyên từ của triết gia Jean-Jacques Rousseau) xác định các quyền của nhân dân và nghĩa vụ của nhà nước qua các điều khoản kết thành một thể thống nhất, chặt chẽ. Trong các nước độc tài lạc hậu thì trái ngược, cái được gọi là «Hiến pháp» lại xác định các quyền của nhà nước và nghĩa vụ của nhân dân, cũng qua nhiều điều khoản kết thành một thể chặt chẽ, thống nhất. Thật ra đó chỉ là cương lĩnh của chính đảng độc tôn đang nắm trọn quyền thống trị quốc gia dân tộc.

 

            Cái mà thường dân ngây thơ và trí thức lầm lẫn gọi là «Hiến pháp» của Việt Nam dân chủ cộng hòa (1959) rồi của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980 và 1992), nơi đảng Cộng sản mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió suốt gần 60 năm qua, cũng chỉ là cương lĩnh của đảng không hơn không kém. Nó càng lúc càng củng cố quyền lực mạnh mẽ cho nhà nước (tức cho đảng) và gia tăng các nghĩa vụ ngặt nghèo cho nhân dân. Ðiều này nay thấy rõ hơn nữa trong «Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013» đang được gởi ra công luận để gọi là «lấy ý kiến» nhân dân (chứ không phải để được nhân dân phúc quyết).

 

            Dự thảo 124 điều này, được biên soạn do các thành viên Quốc hội kiêm thành viên của đảng CS, mà đa phần thông thạo luật rừng hơn luật pháp, tựu trung có lẽ chỉ quy về 3 điểm : độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên và độc dụng công lực. Ba điểm này liên hệ chặt chẽ với nhau.

 

1-     Ðộc quyền lãnh đạo của đảng thì đã quá rõ qua điều 4. Trong đó các đồ đệ của Hồ Chí Minh vừa vỗ ngực tự khen: «Ðảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc», vừa mù quáng ảo tưởng: «lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng», vừa nghênh ngang lộng quyền: «là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội», vừa mỵ dân lường gạt: «Ðảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình», vừa khiêm tốn đểu giả: «Các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật».

2-       

            Người ta biết rằng đây chẳng phải là sáng kiến gì mới của đảng CSVN. Ðiều 4 đó đã cảm hứng từ Ðiều 6 Hiến pháp năm 1977 của Liên bang Xô viết: «Ðảng CS Liên Xô là lực lượng lãnh đạo và hướng dẫn xã hội Xô viết, là trọng tâm của hệ thống chính trị, mọi tổ chức nhà nước và tổ chức quần chúng. Ðảng CSLX hiện hữu vì dân và phục vụ nhân dân. Ðảng CSLX trang bị bởi chủ thuyết Mác-Lê, quyết định tổng quát đường hướng phát triển xã hội cho các chính sách đối nội và đối ngoại của LB Xô viết, lãnh đạo công tác xây dựng vĩ đại của nhân dân Xô viết... Mọi cơ cấu của đảng hoạt động trong phạm vi hiến pháp LB Xô viết » Và điều 6 này cũng đã cảm hứng từ bộ luật ngày 14-7-1933 của chế độ phát xít Hitler, quy định «Ðảng Công nhân Ðức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa [gọi tắt là Ðảng Quốc Xã] là đảng chính trị duy nhất ở Ðức. Bất kỳ người nào duy trì cơ cấu tổ chức của một đảng chính trị khác hoặc thành lập một đảng chính trị mới sẽ bị phạt với mức án đến ba năm khổ sai hoặc với án tù giam từ sáu tháng đến ba năm, nếu hành động không chịu hình phạt cao hơn chiếu theo quy định khác».

 

            Gần đây, tuyên giáo trung ương đảng bắt đầu tung ra nhiều luận điệu biện hộ cho điều 4 này. To miệng nhất là ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH kiêm Trưởng ban biên tập «Dự thảo sửa đổi HP». Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, tay chủ nhiệm này đã ngoác mồm biện minh cho điều 4 hiến pháp bằng bốn luận điểm. Thứ nhất là vì công trạng : đảng đương nhiên độc quyền vì đã được “lịch sử cách mạng chứng minh”. Ðây là kiểu “ăn mày dĩ vãng” khi hiện tại đã quá bệ rạc. Thứ hai là vì đảng khẳng định như thế : «đảng phải tiếp tục cai trị, phải giữ vai trò lãnh đạo”. Ðây là lối ngụy biện ngang ngược khi nhân dân bắt đầu chống đối. Thứ ba là vìthực tế cuộc sống «cũng yêu cầu liên tục khẳng định và duy trì điều 4”. Ðây là sự khỏa lấp hiện tình bi đát và ảm đạm của xã hội. Thứ tư là vì «muốn nhấn mạnh trách nhiệm của đảng». Ðây là kiểu cố đấm ăn xôi, tham quyền cố vị sau khi đã hoàn toàn vô trách nhiệm trước nhân dân và đất nước.

            Dĩ nhiên trước sự độc quyền lãnh đạo muôn niên này thì nhân dân chỉ có một nghĩa vụ là vâng lời và các chính đảng khác chỉ có một số phận là bị tiêu diệt.

            2- Ðộc hữu tài nguyên : Muốn giữ quyền thì đương nhiên đảng phải có tiền. Tiền ở đâu ra? Chính là ở tài nguyên đất nước. Do đó, bất chấp phản đối của toàn dân, đảng tiếp tục khẳng định qua Ðiều 57 (sửa đổi, bổ sung Ðiều 17, Ðiều 18): «Ðất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật». Chỉ cần phất một câu trong bộ luật tối cao này, đảng đã thu tóm ngon ơ mọi đất đai mà các cá nhân đã làm chủ từ bao đời và mọi công điền công thổ do tổ tiên để lại mà nhà nước chỉ có bổn phận quản lý.

 

            Ở đây cần nói thêm về tài nguyên đất nước. Ðó là tài sản của toàn dân, vì chính hàng triệu người qua bao thế hệ đã chiến đấu, đã sống gian khổ, thậm chí đã chết thảm thương để gìn giữ, bảo vệ và phát triển nó. Ngày nay việc khai thác tài nguyên này là độc quyền của nhà nước, trong khi nhà nước ấy do đảng lãnh đạo. Lãnh đạo các tập đoàn khai khoáng lại là người của đảng. Chưa hết, truyền thông về chuyện này đảng nắm, luật lệ về chuyện này đảng ra… trên dưới một giuộc, thì dễ hiểu hiểu tài sản chung này bị thất thoát, bị ăn chia đến mức nào. Và thực tế chứng tỏ đã bi thảm như vậy qua các tin tức như «Tập đoàn dầu khí để ngoài sổ sách hơn 10 ngàn tỷ», «Biếu không cho nước ngoài mỏ than tốt nhất Việt Nam»… Ðang khi đó thì cái nhà nước tự gọi là «đầy tớ nhân dân» này -qua bao năm tháng- đã chẳng hề công khai và tự nguyện cho nhân dân biết đã khai thác những gì, bán cho ai, thu về bao nhiêu tiền bạc và tiền bạc ấy đã chi dùng vào việc gì.

 

            Quyền độc hữu tài nguyên còn bày tỏ qua Ðiều 58 : «2- Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích...». Tất cả đều là ân huệ của nhà nước (của đảng) còn nhân dân, kẻ thuê mướn đất, thì chỉ có nghĩa vụ và nghĩa vụ. Chưa hết, «3- Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng... trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế xã hội ». Không có trong Ðiều 18 HP 1992,  điểm mới này một đàng hợp thức hóa những dự án đã làm đổ máu và nước mắt của nhân dân tại Văn Giang, Thủ Thiêm, Tiên Lãng, Vụ Bản, Dương Nội... và mở đường cho các đảng viên cao cấp kiêm đại gia tư bản tiếp tục tước ngay cả quyền sử dụng còn sót lại của nhân dân.

 

            3- Ðộc dụng công lực. Ðã có quyền (ngai vàng) và tiền (túi bạc), mà có một cách bất chính, thì đảng phải bảo vệ cả hai cho tới cùng. Do đó mà có Ðiều 70 (sửa đổi, bổ sung Ðiều 45) : «Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Ðảng CSVN, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế». Ðây là điều hết sức mới mẻ, mới mẻ một cách quái đản, vì HP 1946 không có điều khoản riêng về Lực lượng vũ trang này. HP 1959, Ðiều 8 chỉ nói «Lực lượng vũ trang là của nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp lao động hòa bình của nhân dân». HP 1980, Ðiều 51 và HP 1992, Ðiều 45 chỉ xác định «các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước».

Nghĩa là ngay trong các HP 1980 và 1992, khi đang ở đỉnh cao của quyền lực, đảng CS cũng chưa dám khẳng định là lực lượng vũ trang phải trung thành với đảng. Hôm nay, khi chủ nghĩa và chế độ CS quốc tế đã hoàn toàn tan rã vì bị nhân loại phỉ nhổ, khi đảng CSVN không hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ biên cương hải đảo của Tổ quốc, khi việc đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc bị phơi trần bộ mặt, khi nhân dân ngày càng coi đảng như kẻ thù (và ngược lại) thì đảng lại ma giáo đòi hỏi mọi lực lượng vũ trang (quân đội, công an, dân phòng...) phải tuyệt đối trung thành với đảng và phải bảo vệ đảng trước cả nhân dân đất nước. Luận điệu này đã được những tên tướng tá đê hèn như Phạm Tuấn Quang, Võ Tiến Trung, Nguyễn Tiến Bình bênh vực một cách trơ trẽn và ngu xuẩn. Quân đội được nhân dân sinh ra và tốn công  nuôi nấng thì phải phục vụ nhân dân, bảo vệ giang sơn đất nước chứ đâu phải tuyệt đối trung thành với đảng để rồi phải tuyệt đối xả thân bảo vệ cái nền tảng tư tưởng Mác-Lênin chết tiệt. Tệ hại hơn nữa, vì cái nền tảng tư tưởng quái dị ấy mà phải dấn thân làm đồ đệ cho một “mẫu quốc” nào đó như lập trường của Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh trước Tàu cộng hiện nay.

 

            Kết : Rõ ràng cái gọi là «Dự thảo HP» với 3 mục tiêu (độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên và độc dụng công lực) chỉ là một mệnh lệnh ngang ngược của «chủ đảng» với «tớ dân» không hơn không kém. Theo lẽ thường, trước việc lấy ý kiến mang tính chất lường gạt công luận, khinh rẻ quốc dân và đầy mưu mô thâm độc như thế, toàn dân phải đồng loạt xuống đường đả đảo, thậm chí hỏi tội những tên đã ngang ngược viết ra nó. Nhưng với sự cố chấp và ngạo mạn của các lãnh đạo Cộng sản, sự mù quáng và tàn bạo của các lực lượng vũ trang sẵn sàng đàn áp dân lành, phải chăng toàn dân nên dùng một hình thức biểu tình khác là gởi thư đến Quốc hội Cộng sản Việt Nam để bày tỏ lập trường, thẳng thừng phản đối điều 4 và các điều liên hệ?

            BAN BIÊN TẬP

 

 

Kính chuyển tới Quý Vị Quý Bạn AUDIO và TEXT các bài nhận định, tâm tình và Chúc Tết Quý Tỵ 2013, chứa đựngtâm tư đồng bào hải ngoại, trân trọng gởi tới đồng bào quốc nội ---> qua mạng lưới Internet toàn cầu Emails, Paltalk, Yahoo/Gmail Groups, Radio, Web, Blogs. Chân thành 
cảm tạ Quý Vị giúp thực hiện và phổ biến AUDIO & TEXT. 

1.
Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất 1964. Ngài nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban 
Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTTamChau.mp3


2.
Ðại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
Chủ Tịch Văn Phòng 2 Viện Hóa Ðạo, tuyên đọc
Thông Bạch Xuân Quý Tỵ 2013 của Hòa Thượng 
Thích Viên Ðịnh  (ở Saigon), đương kim Viện Trưởng 
Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
http://audio.freevietnews.com/20130208_HtThichChanhLac.mp3
http://audio.freevietnews.com/20130208_HtThichChanhLac.m3u


3.
Linh mục Ðinh Xuân Long
 
Giáo phận Charlotte North Carolina, Hoa Kỳ
Chánh xứ nhà thờ Thánh Giuse. Tham gia hoạt động 
cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.m3u 
http://audio.freevietnews.com/20130205_LmDinhXuanLong.mp3


4.
Hiền tài Phạm Văn Khảm 

Quyền Chủ Trưởng Hội Ðồng Ðại Diện, 
thay mặt Cơ Quan Ðại Diện Cao Ðài Tòa Thánh
Tây Ninh tại Hải Ngoại.
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham_CaoDaiGiao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham_CaoDaiGiao.mp3


5.
Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại

Hiền tài Phạm văn Khảm, chủ tịch Hội Ðồng Liên Tôn
Việt Nam Hải Ngoại tuyên đọc Lời Chúc Ðầu Năm
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HTPhamvanKham.mp3


6.
Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu
Hội Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo
(Nam California). Thành viên Hội Ðồng Liên Tôn 
Việt Nam tại Hải Ngoại 
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhGiau.mp3


7. 
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm
Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa. Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn Ðề Thi, thuộc Bộ Giáo Dục của Việt Nam Cộng Hòa. Cựu Giáo sư Hiệu Trưởng trường Petrus Ký, Saigon trước 1975.
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhLiem.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenThanhLiem.mp3


8.
Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng
Giám đốc điều hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS.
Tác giả sách "Thông Ðiệp Hy Vọng và Trách Nhiệm". 
Sáng lập viên CAMSA, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu.
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenDinhThang.mp3


9.
Giáo sư Lưu Trung Khảo

Chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại. Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ 
Ðặc trách chương trình Radio Hải Triều Âm của Phật Giáo
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_GsLuuTrungKhao.mp3

10.
Nhà văn Trần Phong Vũ
Nguyên là chủ bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân (Công Giáo). Bình luận gia cho hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ 
Ðặc trách Tủ Sách Tiếng Quê Hương
www.tiengquehuong.com
http://audio.freevietnews.com/20130205_NvTranPhongVu.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_NvTranPhongVu.mp3


11.
Nhà văn Mặc Giao
Cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa
Chủ bút nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân (Công Giáo)
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.mp3

12.
Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc 
Chủ tịch Ban Chấp Hành 
Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsCanThiBichNgoc.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsCanThiBichNgoc.mp3

13.
Ông Nguyễn Chính Kết

Thành viên Ban Ðại Diện Khối 8406 quốc nội
Cựu giáo sư dạy Triết học và Thần học tại một số 
Tu Viện Công Giáo (VN) Ðiều hợp chương trình
Vấn Ðề Hôm Nay trên Saigon Network & VAN-TV
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_NguyenChinhKet.mp3

 

14.
Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng
Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsNguyenBaTung.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsNguyenBaTung.mp3


15.
Tiến sĩ Hà Văn Hải
Ðiều hành Liên Minh Dân Chủ Ðông Dương
chú trọng hoạt động trên lãnh vực quốc tế vận
http://audio.freevietnews.com/20130203_TsHavanHai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130203_TsHavanHai.mp3


16.
Tiến sĩ Nguyễn văn Lương

Chuyên gia điện toán và kinh tế tài chánh
chuyên ngành quản trị thương mại quốc tế
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.mp3


17.
Giáo sư Nguyễn Quốc Khải
 
Cựu tham vấn và chuyên viên kinh tế tại World Bank,
Cựu Chủ tịch Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Ðộng
Việt Nam. Cựu chủ bút báo điện tử Vietnam Review.
Giáo sư Johns Hopkins University & University of Florida
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_GsNguyenQuocKhai.mp3


18.
Bác sĩ Lâm Thu Vân
Thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Tích cực sinh hoạt cộng đồng trong nhiều năm
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsLamThuVan.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_BsLamThuVan.mp3


19.
Giáo sư Nguyễn Lý-Tưởng
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hoà/Thừa Thiên (1967-1971). Tù nhân chính trị dưới chế độ CS Việt Nam, 14 năm. Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo Trung Ương Ðại Việt Cách Mạng Ðảng
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_GsNguyenLyTuong.mp3

20.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên

Ðệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Ðại Việt
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsLeMinhNguyen.mp3


21.

Tiến sĩ Phan Văn Song
Cựu giáo sư đại học Poitier Université, giảng dạy 
môn Luật Y Khoa (Medical Law) ở Pháp. 
Hiện nay ông là Chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsPhanVanSong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_TsPhanVanSong.mp3

22.
Ông Ðỗ Minh Ðức
Tín đồ Cao Ðài Giáo. Cựu Chủ Tịch Cộng Ðồng Người 
Việt Quốc Gia tại Houston Texas, Hoa Kỳ. Cựu giáo sư Trung học, giảng dạy môn Toán ở Hoa Kỳ 

http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.m3u

http://audio.freevietnews.com/20130203_DoMinhDuc.mp3

 

23.
Nhà báo Hải Triều

Nhóm Nhà Văn Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa
Nhà thơ đấu tranh Lê Khắc Anh Hào
Chủ bút nguyệt san Việt Nam, Canada
http://audio.freevietnews.com/20130202_HaiTrieu.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_HaiTrieu.mp3


24.
Nhà văn Chu Tất Tiến
 
Nhóm Nhà Văn Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa
Thường xuyên bình luận và điều hợp các cuộc hội luận 
trên hệ thống truyền thanh và truyền hình hải ngoại.
http://audio.freevietnews.com/20130208_NvChuTatTien.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130208_NvChuTatTien.mp3


25.
Ký giả Kiều Mỹ Duyên
Cựu phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa
Thông tín viên trên các radio và truyền hình hải ngoại 
http://audio.freevietnews.com/20130202_KieuMyDuyen.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_KieuMyDuyen.mp3

26.
Ông Ðặng Tấn Hậu

Chuyên gia về Kinh tế, nghiên cứu Thị Trường và Kế hoạch 
Tài Chánh tại Canada. Là tác giả của một số tài liệu biên khảo về Phật Giáo Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông.
http://audio.freevietnews.com/20130205_DangTanHau.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130205_DangTanHau.mp3


27.
Cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Repost 2012)
Ðức Phó Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nguyên là Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.mp3


28.
Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện 
*(Repost 2012)
Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục và tập truyện Hoả Lò,
Hơn 700 bài thơ viết trong 27 năm bị Việt cộng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.mp3

 

 

Posted on 16 Feb 2013
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016