THÔNG BÁO

Vô Phúc Ðáo Tụng Ðình (Vụ Phi Kiện TC Ra Tòa Về Xâm Lược Biển Ðông) - LS Nguyễn Hữu Thống

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

 Hội Luận Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn Thằng Mõ

 

 Tuần Lễ Thứ 361

 

Thứ Bẩy July 11, 2015 Từ 7:00pm (Giờ Cali)

 

Chủ Ðề:

 

Tòa Án The Hague Bắt Ðầu Xử Vụ Án Trung Cộng Chiếm Biển Ðông Bất Hợp Pháp Do Philippine Ðứng Ðơn Kiện

 

Diễn Giả LS Nguyễn Hữu Thông - Hội Luật Gia VNHN

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông tin đầy đủ hơn & Youtube lưu trữ các buổi Hội Luận, mời tham khảo

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now

 https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

 

 

Trung Quốc vận động hành lang, “chạy án” vụ kiện đường lưỡi bò?

GDVN

Hng Thy

5-7-2015

Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng Biển Ðông. Ảnh: Reuters.

Người dân Philippines biu tình phn đi Trung Quc bành trướng Bin Ðông. nh: Reuters.

(GDVN) – Mt s công vic đã được x lý bi Ði s Trung Quc ti The Hague, h thành lp mt đường dây liên lc chính thc vi tòa án.

 

Reuters ngày 4/7 đưa tin, yêu sách ca Trung Quc đi vi khu vc Bin Ðông (nước này nhy vào) tranh chp s được nghiên cu k v mt pháp lý quc tế ln đu tiên trong tun này. Trong khi đó Bc Kinh vn chính thc t chi tham gia v kin đường lưỡi bò do Philippines khi xướng ti Tòa án Quc tế v Lut Bin.

Ði ngũ pháp lý quc tế ca Manila đã có mt ti Tòa án Trng tài thường trc ti The Hague đ gii trình trước 5 thm phán có thm quyn th lý đơn kin ca Philippines, các quan chc B Ngoi giao Philippines nói vi Reuters. Ðng thái này là vì lo ngi mt báo cáo công khai th hin lp trường ca Trung Quc trong tháng 12 năm ngoái v thm quyn ca tòa án đi vi v kin.

Mt quyết đnh ít được chú ý ca tòa án vào tháng Tư tha nhn s phn đi ca Trung Quc và thông báo rng mt cuc điu trn v quyn tài phán t ngày 7 đến ngày 13/7 s được t chc ln đu tiên. Manila đ trình v kin đường lưỡi bò vào năm 2013 đ tìm kiếm mt phán quyết v vic khai thác các vùng bin Bin Ðông trong phm vi 200 hi lý vùng đc quyn kinh tế theo Công ước Liên Hp Quc v Lut Bin.

Các chuyên gia pháp lý cho rng bt kỳ phán quyết nào có li cho Philippines s khó được thi hành do không có cơ quan nào ca Liên Hp Quc buc đi tượng phi thc hin mt phán quyết như vy. Tuy nhiên nó s là mt đòn ngoi giao đi vi Bc Kinh và nhc nh các bên yêu sách khác Bin Ðông đ có hành đng tương t.

V kin đang được theo dõi cht ch bi các chính ph châu A và Washington bi nhng căng thng gia tăng trên Bin Ðông, đc bit là qun đo Trường Sa (thuc ch quyn Vit Nam) mà Trung Quc đang to ra ít nht 7 đo nhân to (bt hp pháp) s cho phép hi quân nước này trin khai sc mnh vào sâu trung tâm hàng hi Ðông Nam Á.

Mt s hc gi pháp lý quc tế và chuyên gia v Bin Ðông li cho rng, Trung Quc đã “tham d hiu qu” vào v kin đường lưỡi bò, mc dù h chính thc t chi làm điu này. Ian Storey, mt chuyên gia v Bin Ðông t Vin nghiên cu Ðông Nam Á, Singapore cho biết, đã xut hin du hiu tiến trình x lý v án đang quay li “dàn xếp” li ích cho Trung Quc.

Tuy nhiên mt hc gi pháp lý khác nói rng điu đó không có nghĩa là các thm phán s làm gì có li cho Bc Kinh: “H đang n lc đm bo công bng nht có th. H dường như cm nhn Trung Quc s soi k tng ch trong bt kỳ phán quyết cui cùng nào”.

Hc gi Storey cho rng các cuc điu trn v thm quyn ca tòa án có th trì hoãn bt kỳ phán quyết cui cùng nào t 6 đến 12 tháng, có nghĩa là phiên tòa s kéo dài quá thi hn nhim kỳ ca Tng thng Benigno Aquino.

Aquino s phi ri ghế Tng thng 6 tháng na. Ông là nhân vt ch cht đng đng sau các thách thc pháp lý đi vi Bc Kinh, tng làm Trung Quc tc ti khi so sánh bành trướng ca Trung Quc Bin Ðông vi bành trướng ca phát xít Ðc trong Chiến tranh Thế gii II.

Các nhà ngoi giao và chuyên gia pháp lý Trung Quc đã theo dõi cht ch mi din biến ca v kin. Mt s công vic đã được x lý bi Ði s Trung Quc ti The Hague, h thành lp mt đường dây liên lc chính thc vi tòa án.

Báo cáo quy trình ca tòa án trong v kin này cho thy Trung Quc có th giao tiếp vi tòa án thông qua Ði s ca h The Hague, trong khi phiên tòa cũng cp nht cho Trung Quc v các bước đi tiếp theo ca v kin cũng như cơ hi cho (Bc Kinh) được đ trình.

Mc dù có s trao đi, Trung Quc vn lên kế hoch t chi bt kỳ phán quyết nào có li cho Philippines.

Trao đi vi chúng tôi v nhng din biến mi ca v kin, Tiến sĩ Trn Công Trc, nguyên Trưởng ban Biên gii Chính ph đánh giá: “Phiên điu trn ca Tòa Trng tài Liên Hp Quc v Lut Bin v thm quyn th lý v vic din ra là theo trình t th tc cn phi có ch không có nghĩa là tòa không đ thm quyn. Nếu không đ thm quyn th lý v án, tòa đã bác ngay t đu ch không đ kéo dài đến hin nay.

 

Tt nhiên Trung Quc s tìm mi cách lobby, chy cht đi vi nhng người có kh năng ra quyết đnh nh hưởng đến li ích ca h ti phiên tòa. Tuy nhiên tôi tin rng các thm phán hiu rt rõ, bn cht v kin này không phi s vic riêng r ca Philippines hay bo v li ích cho bt kỳ bên nào, mà là bo v thành qu ca nhân loi trong rt nhiu năm mi xây dng được Công ước Liên Hp Quc v Lut Bin 1982.

 

Dù trong các v kin yếu t con người, tính công tâm có b nh hưởng tác đng hay không bao gi cũng rt quan trng, nhưng tôi tin các thm phán Tòa trng tài Liên Hp Quc v Lut Bin hiu điu này. Công ước Liên Hp Quc v Lut Bin có được bo v, gi gìn và phát huy hay không đang ph thuc vào h.

 

Quan đim ca Trung Quc rng bn cht v kin này là “ch quyn” ch là cách nói lp liếm do h không bám vào đâu được đ có th phn bác v kin ca Philippines ngoài 2 điu khon bo lưu v “ch quyn” khi Trung Quc phê chun Công ước Liên Hp Quc v Lut Bin 1982.

 

Nhưng xin được nhc li mt ln na, Philippines không kin v ch quyn, các ni dung Philippines kin đu xoay quanh vic gii thích và vn dng Công ước Liên Hp Quc 1982 v Lut Bin.

 

Posted on 09 Jul 2015
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016
 • Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2016 - Boston Massachusetts USA, -- posted on 13 Dec 2016
 • Bầu Cử Mỹ 2016 & Nền Dân Chủ Hoa Kỳ - GS Vũ Quý Kỳ, -- posted on 05 Dec 2016