THÔNG BÁO

Hội Nghị Xã Họi Dân Sự Ðông Nam Á 2016 Ðông Timor

Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho Vit Nam

 

Tường Trình về Hội Nghị Xã Hội Dân Sự  Vùng Ðông Nam Á

ACSC - Ðông Timor từ 1- 5 August, 2016

 

Kính thưa quý v,

 

Lc Vit có cơ hi tham gia Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin và Hi Ngh Xã Hi Dân S Vùng Ðông Nam Á trong năm ngày t ngày 1 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2016 ti Ðông Timor.

Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin t chc trong 2 ngày đu ti mt Plaza ln nht ti trung tâm th đô Dili ca Ðông Timor do BPSOS ch xướng vi s tham gia ca nhiu t chc và chuyên gia có tm vóc quc tế. Hi ngh quy t khong 85 người trong đó có khong 45 người Vit Nam đi tham d Hi Ngh t Quc Ni. Các v này thuc các cng đng tôn giáo ti Tây Nguyên, Tin Lành Khmer Krom,Tin Lành H’Mong, Cao Ðài, Hòa Ho và nhiu người trong các t chc Xã Hi Dân S Ðc Lp (VICSON) k c đi din ca Dân Oan Vit Nam.

Mt khái nim tht rõ ràng: mt khi quyn T Do Tôn Giáo được tôn trng thì nó cũng kéo theo rt nhiu quyn khác như T Do Hi Hp, T Do Phát Biu, T Do Di Chuyn v.v hay nói cách khác “Quyn T Do Tôn Giáo Là M Ca Các Quyn Khác”.

Hin nay BPSOS t chc song hành vi Hi Ngh XHDS vùng Ðông Nam Á, có th là bước khi đu đ ch đ này s là mt phn ni dung sinh hot ca Hi Ngh XHDS vùng Ðông Nam Á trong tương lai 

Ð biết cn k hơn v Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin xin tham kho thêm trong trang mng

www.machsongmedia.com.

hoc Audio Bui Phóng Vn TS Nguyn Ðình Thng & Lac Viet ca Ðài Radio Saigon900

 http://radiosaigonhouston.com/index.php/programs/v-n-d-hom-nay/461-v-n-d-hom-nay-ti-n-si-nguy-n-dinh-th-ng-nha-bao-tr-n-ng-c-binh-17-08-2016

 

Hi Ngh Xã Hi Dân S Vùng Ðông Nam Á

Hay còn được gi

Tiếng Nói Ca Người Dân Vùng Ðông Nam Á

Ðông Timor 3-5 August, 2016

 

 

Bi cnh v nước Ðông Timor & Hi Ngh XHDS ti Ðông Timor

Nước Ðông Timor rt nh bé khong 15,000km2 mà toàn lãnh thổ gồm toàn núi đồi, Dân s ch khong 1,200.000 người mà thôi.

Là một Ðảo Quốc lẻ loi nằm phía tận cùng của phía Nam của Thái Bình Dương với Biển Úc Châu phía Nam. Ðông Timor có tên là East Timor, bên nước Timor h gi là Timor Leste vi hoàn cnh lch s 400 năm thuc đa ca B Ðào Nha (như VN 100 thuc đa pháp), 85% Công Giáo cho đến Thế chiến II, Ðông Timor b Nht chiếm đóng (Nht bá ch Thái Bình Dương lúc đó). Sau Nht đu hàng Ðng Minh & rút quân, Ðông Timor b Quân Ði Indonesia chiếm đóng. Cuc chiến dành đc lp tht gay gt vi Quân Ði Nht và Quân Ði Indonesia, người dân Ðông Timor đã phi hi sinh khong 100,000 nhân mng (1/10 dân s). Khi đó LHQ phi can thip vì không mun người dân Ðông Timor b dit chng vì cuc chiến ti Ðông Timor có màu sc Tôn Giáo (Indonesia Hi Giáo & Timor Công Giáo). S can thip ca LHQ đã thành công và Ðông Timor tuyên b Ðc Lp vào năm 2002 năm nay tròn 14 tui.

Ngm li hoàn cnh nước VN mình, s th ơ vô cm do chế đ gian manh toàn tr nô l k thù Bc Kinh đã làm thui cht lòng t hào dân tc mà Cha Ông chúng ta đã nuôi dưỡng hàng ngàn năm. Thm trng nô l phương Bc đã gn k khi Ðng CS & Nhà Nước Vit Nam đang tng bước mt rt rõ rt bán đng lãnh hi, hi đo, vùng chiến lược, văn hóa, kinh tế, quc phòng cho TC đ tìm ly s bo kê quyn lc & vinh thân phì gia cho đám lãnh đo & con cháu.

Hng năm Hip Hi Các Quc Gia Ðông Nam Á (Association South East Asia Nations – ASEAN) 10 nước luân phiên có 2,3 Hi Ngh như Hi Ngh Thượng Ðnh các Quc Gia Ðông Nam Á, hay Hi Ngh các Ngoi Trưởng Ðông Nam Á đó là tiếng nói ca Chính Quyn. Song song vi khong cách thi gian, mt Hi Ngh Xã Hi Dân S (Asean Civil Society Conference – ACSC) cũng được t chc, đây là tiếng nói ca Người Dân đ quan sát & kim soát vic làm ca các Nhà Nước xem có vi phm pháp lut & các quyn căn bn ca Con Người hay không, trong đó đc bit có môi trường sng ca Con Người. Do đó s tham d ca nhng XHDS Quc Doanh tay sai Nhà  Nước (Government Organization N.G.O. = GONGO) là mt s bôi bác & lc qu.

Năm nay Hi Ngh XHDS Ðông Nam Á (ACSC) 2016 ti Ðông Timor có khong 850 thành viên tham d Hi Nghị.  Trong đó phái đoàn Vit Nam có khong 70 người bao gm 25 người XHDS Quc Doanh (GONGO) & 45 người XHDS Ðc Lp, trong s này có 18 người thuc các cng đng tôn giáo & XHDS đc lp đến t Vit Nam. Chúng tôi gp g các v chc sc các cng đng tôn giáo như Tin Lành Tây Nguyên, Tin Lành Khmer Krom, Tin Lành H’Mong, Hòa Ho Min Tây, Cao Ðài Min Tây & Thành viên XHDS/Ðc Lp k c đi din Dân Oan Vit Nam. Rất nhiều  vị đã phải đi đường bộ trước khi hội nghị khai mạc cả nửa tháng đến một nơi an toàn, sau đó BPSOS hướng dẫn và hỗ trợ đường hàng không đến Ðông Timor.

Hi Ngh XHDS Ðông Nam Á (ACSC) có các bui hp khoáng đi & các bui hp chuyên đ, nên phái đoàn chúng tôi cũng phi chia nhau đ đi tham d. Vì rt nhiu đ mc được các chuyên gia trình bày sau đó có phn tho lun hay đt câu hi nên chúng tôi thường được BPSOS hướng dn trước đ chúng tôi có th tham d mt cách tích cc và năng đng.

Sau đây Lc Vit ghi nhn mt s thành qu mang tính đin hình trong công tác đu tranh ngh trường & quc tế vn vi hai mũi nhn: trước hết vch mt s gian di và tàn ác ca Nhà Cm Quyn VN vi phm nhân quyn mt cách liên tc và có h thng và chúng tôi sn sàng có nhân chng sng đi tham d Hi Ngh hôm nay ti Ðông Timor. Mũi nhn th hai dành ly chính nghĩa cho nhng tiếng nói trung thc ca Người Dân thông qua các XHDS/Ðc Lp.

 1. Có mt đ tài trongHi Ngh Khoáng Ði v Bin Ðông, 1 trong 3 thuyết trình viên tên Ðng Huy Cường. Ông Cường đã kêu gi các quc gia Ðông Nam Á ng h lp trường v ch quyn Bin Ðo ca Vit Nam trên Bin Ðông và kêu gi TQ tôn trng Lut Bin & Phán Quyết PCA (Toà Án trng tài quc tế) v Ðường Lưỡi Bò vô giá tr.

   

  Phn đt câu hi (Phái đoàn XHDS/Ðc Lp): Ông là người VN, Ông đến đây kêu gi các nước Ðông Nam Á ng h VN gii quyết khng hong Bin Ðông và tôn trng phán quyết PCA v đường Lưỡi Bò. Ti sao trong VN, người dân biu tình chng bn bá quyn TQ và ng H Philippine thng kin các Ông li đánh đp dã man và bt b tù ?

  Câu hi này trong ngh trường khoáng đi….Ông Cường trả lời vu vơ và né tránh câu hỏi.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=aJkx1FrNkjo

   

  https://www.facebook.com/VNAdvocacyDay/?fref=ts

   

 2. Mt Hi Ngh khác v Bin Ðông nhưng chuyên đ hơn: Bin Ðông - Nhng Thách Thc & Gii Pháp

   

  Thành viên chia nhóm…nêu các thách thc & khó khăn trên Bin Ðông và tìm phương hướng gii quyết. Khó khăn thì nhiu…k c vn đ Formosa & vic thi cht đc trên bin cũng được nêu lên cùng vi nhng h lụy liên quan đến nhân quyn và kinh tế.

   

  PÐ/XHDS/Ðc lp đưa ra hai phương án gii quyết quan trng:

   

  B tên gi South China Sea (Bin Nam Hoa) gây ng nhn ch quyn TQ, nên đi thành South East Asia Sea (Bin Ðông Nam Á).

   

  Ký tên vào Văn Bng H Phán Quyết ca Toà Trng Tài Quc Tế PCA v Ðường Lưỡi Bò Ca TQ vô giá tr. Chúng ta đã chun b sn bản văn nên hng trăm thành viên tham d Hi Ngh ACSC đã ký tên. Trong đó, chng h thy mt ch ký nào thuc phái đoàn XHDS/Quc Doanh (GONGO)

   

  Một câu khác ghi nhận rằng: Nhà cầm quyền VN ngưng ngay việc đàn áp dã man những người biểu tình ủng hộ phán quyết PCA. Khi công bố điều này, vài tên trong phái đoàn quốc doanh nhao nhao phản đối làm trò hề cho đa số người tham dự.

   

 3. Do s phát biu ca PÐ/XHDS/Ðc Lp khá sôi ni, đưa PÐ/XHDS/QD vào ngõ bí nên h tc ti. Mt cô tên Trn Giang phát biu ni dung: “Nhng người VN sng  nước ngoài không có văn phòng làm vic ti VN không nên phát biu”. Li phát biu ca Cô Giang lin b nhiu người trong các nước ASEAN phê phán. Ðc bit thành viên phái đoàn Mã Lai, Miến Ðin & Ðông Timor: “Chúng tôi ngày nay có đc lp là do s h tr rt ln lao ca người chúng tôi sng  hi ngoi, chưa k các Ông Tng Thng & Th Tướng Timor hin nay cũng đã tng h tr  công cuc đc lp ca Timor t các XHDS hi ngoi”.  PÐ/XHDS/QD tt ngòi.

   

 4. Cuc Biu Tình b túi & Bt Ng.

  Gi ăn trưa ca Hi Ngh được thc hin trong các gian nhà trng tri và rt gn nhau, chung quanh có các gian hàng trin lãm. PÐ/XHDS/Ðc Lp trong ba ăn trưa ngày chót đã nhn ăn đ thc hin mt cuc Biu Tình b túi ti ch ăn trưa. Mi người mc đng phc Áo Thun có hình Xương Cá & Mi người cm mt tm hình ca nhng nhà đu tranh dân ch đang b cm tù (Ðã chun b trước). Sau khi tìm v trí đng thích hp, mi người giơ hình lên và hát Vit Nam Vit Nam đ gây chú ý….và ngay lp tc rt nhiu phó nhòm vây chung quanh.

   

  https://www.facebook.com/VNAdvocacyDay/?fref=ts

   

  Sau đó là hô khu hiu… đ loi khu hiu v Human Rights, Decmocracy. Lc Vit ch đng hô câu: Formosa & Red China Get Out Of Vietnam… Chng 5-7 phút sau có thêm PÐ/XHDS/Campuchea cùng nhp cuc và cuc biu tình vô cùng sôi đng yêu cu nhà cm quyn VN & Campuchea tr t do cho tt c các Tù Nhân Lương Tâm mà hình nh chúng tôi đang cm trên tay như nhng bng chng.

   

 5. Phn cui Hi Ngh dành cho Phái Ðoàn Ðông Timor trình bày v Ch Quyn Bin b chng ln gia Ðông Timor & Úc Ði Li mà s thua thit nghiêng v Ðông Timor. Sau đó Ðông Timor mi các thành viên tham d Hi Ngh cùng tham gia cuc biu tình ti Tòa Ði S Úc Châu. Cuc Biu Tình đã được t chc khá quy mô & thành công do vic BTC Biu Tình đã mướn rt nhiu xe 10 ch ngi và kêu gi dân chúng Ðông Timor dùng xe gn máy đ ch khách (ging xe ôm VN) cùng đi tham d biu tình.

https://www.youtube.com/watch?v=fhjSyCNtSXs

 

Tham d cuc Biu Tình rn rã & nhit tình ca Ðông Timor mà nghĩ ti thân cho người VN. Khi nhà cm quyn VN đã không h tr các cuc biu tình yêu nước mà ngược li, ngang nhiên đánh đp dã man và b tù người biu tình th hin lòng yêu nước khi Bin Ðo b bn TC xâm chiếm.

 

 1. Ðêm cui Hi Ngh - Văn Ngh chung vui & chia tay: Phái đoàn nào cũng có nhng vũ điu riêng và mi mi người nhp cuc nhy múa tp th trên sân vn đng v đêm. Trước gi chính thc văn ngh bt đu PÐ/XHDS/Ðc Lp tp dt bài VNVN vi Ban Nhc… Áo thung Xương Cá - Thm Ha Bin VN li tràn ngp sân khu. Bài hát điu quân hành nên cũng gây hng khi và nhiu người v tay.

   

  Ðiu này t hn làm cho PÐ/QD lo lng đi phó. Có l h có tính toán riêng vi Ban Sân Khu. Khi đến phiên Vietnam, tên trưởng PÐ/QD được mi ...hn nói vài li…ngay khi đó Phái Ðoàn Xương Cá tràn lên sân khu. Ða s thành viên QD b sân khu vì không mun b chp hình chung vi hình nh Cá Chết. Vài tên ch cht thì trn sau bc màn thay y phc nhưng vn ôm cht Micro và hát bn Ni Vòng Tay Ln (Bài hát của TCS khi Quân Bắc Việt vào cướp Saigon ngày 30/4)…mình thì chen vào Vit Nam Vit Nam. Bên dưới sân vn đng chng hiu gì c theo điu nhc mà vui nhn. Trên Sân khu mình chiếm trn vi phái đoàn Áo Thun Xương Cá.

https://www.youtube.com/watch?v=HexWnXRmQrY

 

Kết Lun: Phái Ðoàn XHDS Quc Doanh năm ngoái (60 người) b đánh què giò ti Kualumpur - Mã Lai khi b bêu riếu là GONGO (tay sai nhà nưc). Năm nay lãnh trn cú Knock Out ti Dili – Timor Leste không li trăn tri.

Chúng ta nói thay Dân nên c  nói

Nói hôm nay và nói c ngày mai

Nói cho Gongo thành k lc loài

Nói cho Nhà Nước thành trò h công lun

Nói cho Người Dân biết mình đang ln

Vn dng Nhân Quyn tng bước tiến lên

 

 

Lc Vit

Posted on 21 Aug 2016
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016
 • Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2016 - Boston Massachusetts USA, -- posted on 13 Dec 2016
 • Bầu Cử Mỹ 2016 & Nền Dân Chủ Hoa Kỳ - GS Vũ Quý Kỳ, -- posted on 05 Dec 2016