THÔNG BÁO

Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017)

Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý

Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 – 2/4, 2017 Cứu Nguy Tổ Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=PQPjIV1VtYA

1---Thưa LM Tadeo Nguyễn V ăn Lý, trong lời kêu gọi Biểu Tình Lần 5, điều gì Cha nghĩ là cần phải nhấn mạnh ?

-         Việt Nam đã là Tây Tạng 2

-         Bộ Chính Trị của Việt Cộng  đã là Bộ chính trị của Tàu cộng

-         Lính Tàu Cộng đã tràn sang Việt Nam hàng ngàn người mỗi ngày dười nhiều dạng thức

-         Kêu gọi Quốc Dân & Quan Quyền còn lòng yêu nước hãy dành lấy chính quyền, ép buộc BCT bán nước phải từ chức & Tiến Hành Dân Chủ Hóa

2---BCT đưa ra luận điểm: Dân Việt Nam biểu tình là cơ hội cho Tàu tràn vào VN. Vậy cần chấm dứt biểu tình, để từng tạo cớ cho TC tràn vào. Chúng ta cần biện luận thế nào ?

-         Thực ra thì chính họ ngụy biện bao che cho Tàu Cộng tràn vào xâm lược  VN

-         BCT  đưa ra luận điểm như thế thì có khác chi vừa ăn cướp vừa đổ lỗi cho chúng ta

3---BCT đưa ra lời kêu gọi đảng viên: đây là cơ hội thật may mắn cho Việt Nam  hiện nay được hội nhập vào Trung Cộng  với nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới, cũng như hội nhập vào nền Văn Hóa Hán Hoa có bề dày trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc. Chúng ta cần hiểu thế nào ?

-         Ðây là lập luận ngụy biện gian xảo, khi cho rằng Hội Nhập vào nền kinh tế & nền văn hóa Trung Quốc là vinh dự là hạnh phúc.

-         Nếu Hội Nhập là hạnh phúc là vinh dự thì cách đây 4000 năm các Vua Hùng đã nhập vào rồi

-         Nếu Hội Nhập là hạnh phúc, là vinh dự thì Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung và các Anh Hùng Cứu Nước đã hội nhập rồi

-         Chúng ta không hội nhập vì họ có Óc Xâm Lược, Óc Diệt Chủng, Óc Hán hóa. Họ đã từng xâm lược và nô lệ hóa Tây Tạng, Nội Mông & Tân Cương

-         Chúng ta mạnh mẽ đề kháng, nhưng Ðảng CS lại cho là cơ may hội nhập. Ngày nay tại Ðà Nẵng và nhiều nơi khác đang hình thành những cộng đồng Hán từng bước đặt nền móng nô lệ chúng ta và con cháu chúng ta, thì có gì là cơ may hay vinh dự hội nhập.

4---Trong lần Biểu Tình Tuần Lễ thứ 4 - Biểu Tình Mini vừa qua, không thấy “khí thế” như 3 lần trước. Cha là một nối kết viên Tập Hợp Quốc Dân Việt, Cha cho vài lời tổng kết cũng như có điểm gì nổi bật trong lần biểu tình lần thứ  4 vừa qua ?

-         T ôi (LM Tadeo Lý) cũng không có nhiều phương tiện để ghi nhận đầy đủ tin tức  từ các nơi

-         Nghệ An Hà Tĩnh bị cản trở nặng  khi nhà cầm quyền ra văn thư cấm biểu tình

-         Cũng như xen vào quyền bính trong Giáo Hội và buộc quyền bính Giáo Hội khống chế lại  các Linh Mục & Giáo Dân

-         Tuy vậy GX Quy Hòa - Hà Tĩnh với khoảng 1000 người tham dự

-         Hải Phòng có 24 nơi từ 5 đến 45 người

-         Tại đây cũng có Tăng Ðoàn Phật Giáo (Tăng Ni & chức sắc)  một nơi 16 , một nợi 25 người

-         Hà Nội có 3 vị trí, mỗi nơi khoảng 15-20 người

-         Bình Dương 4 nơi khoảng 1000

-         Ðồng Nai 2 nơi khoảng 1000

-         Tây Nguyên rải rác khoảng 83 người

-         Ðà Nẵng 13 người

-         Sài Gòn đông hơn cả có 5 nơi khoảng 3000 người

Cám ơn các Nối Kết Viên Tập Hợp Quốc Dân Việt đã gian nan & can đảm Nối Kết Biểu Tình tại nhiều nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Posted on 28 Mar 2017
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 07 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 10 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 12 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 20 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 22 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 09 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 09 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 07 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 24 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017