TranhDau

More
Login

Songs

PlayDownloadChienSiCa HopCa
Chiến Sĩ Ca - hợp ca
   2:5832 kbps11 kHz0.71 Mb
PlayDownloadCo Bay
Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị - hợp ca
   4:0456 kbps22.1 kHz1.71 Mb
PlayDownloadDoan quan chien thang tro ve
Đoàn Quân Chiến Thắng Trở Về - nhạc: Chính Huấn - hợp ca
   4:5056 kbps22.1 kHz2.03 Mb
PlayDownloadHai Quan Viet Nam
Hải Quân Việt Nam Hành Khúc
   4:19128 kbps44.1 kHz4.15 Mb
PlayDownloadHatChoNgaySaiGonQuatKhoi NAnh NAnh VDung
Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi - nhạc và lời: Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh và Việt Dũng trình bày
   6:0932 kbps11 kHz1.48 Mb
PlayDownloadKhongQuanVN2 VanCao HopCa
Không Quân Việt Nam Hành Khúc - nhạc và lời: Văn Cao, hợp ca
   4:3632 kbps11 kHz1.10 Mb
PlayDownloadLuaChayTrongRung TTKhai DuyQuang
Lửa Cháy Trong Rừng - nhạc và lời: Trần Thiện Khải
   2:0632 kbps11 kHz0.51 Mb
PlayDownloadMeVietNamOiCCVCD NguyenAnh9 HPLinh NAnh VDung
Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây - lời: Hoàng Phong Linh, nhạc: Nguyễn Ánh 9, hợp ca
   5:1332 kbps11 kHz1.25 Mb
PlayDownloadNgayQuatKhoi_NAnh_NAnh
Ngày Quật Khởi - nhạc và lời: Nguyệt Ánh, tác giả trình bày
   2:4064 kbps22.1 kHz1.28 Mb
PlayDownloadThe chien thang quan thu
Thề Chiến Thắng Quân Thù nhạc và lời: Cục Chính Huấn
   2:5856 kbps22.1 kHz1.25 Mb
PlayDownloadTheKyNayTheKyChungTa VHoang HopCa
Thế Kỷ Này Thế Kỷ Của Chúng Ta - nhạc và lời; Võ Hoàng, hợp ca
   3:2432 kbps11 kHz0.82 Mb
PlayDownloadToi Da Thay Quy
Tôi Đã Thấy Quỷ - nhạc và lời: Bảo Tố, tác giả trình bày
   5:4740 kbps22.1 kHz1.74 Mb
PlayDownloadVNMinhChauTroiDong HungLan HopCa
Việt Nam Minh Châu Trời Đông - nhạc và lời: Hùng Lân, hợp ca
   4:1632 kbps11 kHz1.03 Mb
PlayDownloadVietNam30Nam ChinhHuan NAnh VDung
Việt Nam 30 Năm - nhạc: Cục Chính Huấn - Nguyệt Ánh và Việt Dũng trình bày
   4:0832 kbps11 kHz0.99 Mb
PlayDownloadVietNamQueHuongNgaoNghe NguyenDucQuang&ngankhoi
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ - nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang, ca đoàn Ngàn Khơi
   2:5716 kbps11 kHz0.35 Mb
PlayDownloadChungKhucVietNam_PhamDuy
Chung Khúc Việt Nam! Việt Nam! - nhạc và lời: Phạm Duy, hợp ca
   3:5440 kbps32 kHz1.17 Mb
PlayDownloadVuotTruongSon NAnh NAnh VDung
Vượt Trường Sơn - nhạc và lời: Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh và Việt Dũng song ca
   4:0632 kbps11 kHz0.98 Mb
PlayDownloadXinHayLamAnhDuoc NAnh NAnh VDung
Xin hãy Làm Ánh Đuốc - nhạc và lời: Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh và Việt Dũng trình bày
   4:4832 kbps11 kHz1.15 Mb
PlayDownloadXuat Quan
Xuất Quân - nhạc và lời Phạm Duy, hợp ca
   3:4856 kbps22.1 kHz1.60 Mb
Check:  All | None
PlaylistsAdd ToPlayMore

 HOME | BÌNH LUẬN | SINH HOẠT KHỐI 8406 | TIN TỨC | NHẠC | AUDIO LƯU TRỮ