VietSu

More
Login
VietSu

PlayPlay custom playlist Play VietSu

NHẠC VIỆT SỬ

Songs

PlayDownloadBach Dang Giang
Bạch Đằng Giang - nhạc và lời: LHP, phong trào Hưng Ca trình bày
   4:1532 kbps11 kHz1.02 Mb
PlayDownloadBinh Ngo Dai Cao
Bình Ngô Đại Cáo - của Nguyễn Trãi, nữ sĩ Ngân Giang diễn ngâm
   7:0556 kbps22.1 kHz2.98 Mb
PlayDownloadChinh Khi Viet
Chính Khí Việt
của Lý Đông A
giọng ngâm: Nữ Sĩ Ngân Giang
   7:0364 kbps22.1 kHz3.39 Mb
PlayDownloadHoi Nghi Dien Hong
Hội Nghị Diên Hồng - nhạc và lời: Lưu Hữu Phước, hợp ca
   5:5540 kbps44.1 kHz1.78 Mb
PlayDownloadHoi Trung Duong
Hội Trùng Dương
nhạc và lời của Phạm Đình Chương
Thái Thanh và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày
   10:3264 kbps22.1 kHz5.06 Mb
PlayDownloadHon Vong Phu
Hòn Vọng Phu - nhạc và lời của Lê Thương Thái Thanh và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày
   13:1964 kbps22.1 kHz6.40 Mb
PlayDownloadTruong Ca Song Lo
Trường Ca Sông Lô - nhạc và lời: Văn Cao, Mai Hg và Quỳnh Giao trình bày
   6:5740 kbps44.1 kHz2.09 Mb
Check:  All | None
PlaylistsAdd ToPlayMore

 HOME | BÌNH LUẬN | SINH HOẠT KHỐI 8406 | TIN TỨC | NHẠC | AUDIO LƯU TRỮ