Thông Báo và Lịch Trình Sinh Hoạt
Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 

Diễn Ðàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

 

Chủ Nhật Sept 25, 2016

 

7:00pm Giờ Cali – 9:00am Việt Nam (Thứ Hai)

 

Chủ Ðề

 

 Việt Cộng San Bằng Chùa Liên Trì

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

Lời Kêu Gọi Của Thanh Niên VN Yêu Nước

https://www.youtube.com/watch?v=PaOhG6VroeM

 

Dân Việt Có 15 Câu Hỏi Về HCM – TS Nguyễn Anh Tuấn

https://www.youtube.com/watch?v=QFD4hU5I08o

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 25 Sep 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 

Diễn Ðàn Ðâu Là Sự Thật

 

 

Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016

7:00pm Giờ Cali – 9:00am Việt Nam (Thứ Hai)

 

Chủ Ðề

 

 Nhu Cầu Cấp Bách Cứu Nước

 

Diễn Giả: TS Hà Văn Hải

 

Liên Bang Ðông Dương

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 17 Sep 2016

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

Sinh Hoạt “Live” Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

 

 

Chủ Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2016

7:00pm Giờ Cali – 9:00am Việt Nam (Thứ Hai)

 

Chủ Ðề

 

 Mẹ Teresa - Mẹ Của Thế Giới Người Nghèo

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

 

Bình Luận Gia Hiện Tình Ðất Nước Tại Nam California 

 

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 10 Sep 2016

Hi Ðng Liên Kết Ðu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho Vit Nam

 

Tường Trình về Hội Nghị Xã Hội Dân Sự  Vùng Ðông Nam Á

ACSC - Ðông Timor từ 1- 5 August, 2016

 

Kính thưa quý v,

 

Lc Vit có cơ hi tham gia Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin và Hi Ngh Xã Hi Dân S Vùng Ðông Nam Á trong năm ngày t ngày 1 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2016 ti Ðông Timor.

Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin t chc trong 2 ngày đu ti mt Plaza ln nht ti trung tâm th đô Dili ca Ðông Timor do BPSOS ch xướng vi s tham gia ca nhiu t chc và chuyên gia có tm vóc quc tế. Hi ngh quy t khong 85 người trong đó có khong 45 người Vit Nam đi tham d Hi Ngh t Quc Ni. Các v này thuc các cng đng tôn giáo ti Tây Nguyên, Tin Lành Khmer Krom,Tin Lành H’Mong, Cao Ðài, Hòa Ho và nhiu người trong các t chc Xã Hi Dân S Ðc Lp (VICSON) k c đi din ca Dân Oan Vit Nam.

Mt khái nim tht rõ ràng: mt khi quyn T Do Tôn Giáo được tôn trng thì nó cũng kéo theo rt nhiu quyn khác như T Do Hi Hp, T Do Phát Biu, T Do Di Chuyn v.v hay nói cách khác “Quyn T Do Tôn Giáo Là M Ca Các Quyn Khác”.

Hin nay BPSOS t chc song hành vi Hi Ngh XHDS vùng Ðông Nam Á, có th là bước khi đu đ ch đ này s là mt phn ni dung sinh hot ca Hi Ngh XHDS vùng Ðông Nam Á trong tương lai 

Ð biết cn k hơn v Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin xin tham kho thêm trong trang mng

www.machsongmedia.com.

hoc Audio Bui Phóng Vn TS Nguyn Ðình Thng & Lac Viet ca Ðài Radio Saigon900

 http://radiosaigonhouston.com/index.php/programs/v-n-d-hom-nay/461-v-n-d-hom-nay-ti-n-si-nguy-n-dinh-th-ng-nha-bao-tr-n-ng-c-binh-17-08-2016

 

Posted on 21 Aug 2016
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next »


TIN VIỆT NAM

CÁC BÀI BÌNH LUẬN

Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21725599 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354