Thông Báo và Lịch Trình Sinh Hoạt
Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

Tuần Lễ Thứ 317

 

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

  

Chủ Nhật July 20, 2014

 

  

Chủ Ðề  

 

Dân Tộc Việt Sinh Tồn Trước Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

 

Diễn Giả

 

TS Mai Thanh Truyết

 

Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 17 Jul 2014

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn: Phong Trao Liên Kết Dân Chủ

 

Tuần Lễ Thứ 316

 

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

  

Chủ Nhật July 13, 2014

 

  

Chủ Ðề  

 

Tương Quan Chủ Tớ Giữa TC & VC

 

Diễn Giả

 

GS Nguyễn Lý Tưởng

 

Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com
Posted on 13 Jul 2014

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn: Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Tuần Lễ Thứ 315

 

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

  

Chủ Nhật July 6, 2014

 

  

Chủ Ðề  

 

Chính Sử Trung Quốc Phủ Ðịnh Biển Lịch Sử Của Tàu Cộng

 

Diễn Giả

 

LS Nguyễn Hữu Thống

 

LS đã cho xuất bản 3 tài liệu nghiên cứu quan trọng: Vấn Ðề Hoàng Sa Trường Sa Theo Công Pháp Quốc Tế, Hoàng Sa Trường Sa Theo Trung Quốc Sử & Kỷ Nguyên Hậu Cộng Sản

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

Posted on 04 Jul 2014

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Diễn Ðàn: Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

Tuần Lễ Thứ 314
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

  

Chủ Nhật June 29, 2014

 

Chủ Ðề  

 

Tâm Tình Với Người Tù Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu – “Hosted by” Nhà Văn Trần Phong Vũ (USA) & Ký Giả Trương Minh Ðức (Việt Nam)

 

Diễn Giả

 

Ông Nguyễn Hữu Cầu – Ký Giả Trương Minh Ðức & Nhà Văn Trần Phong Vũ 

  

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

www.8406news.com

 

 

Posted on 27 Jun 2014
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Next »


TIN VIỆT NAM

CÁC BÀI BÌNH LUẬN

Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 21816726 bytes) in /home/content/37/7793937/html/cms/inc/shows.inc.php on line 354